Andělské karty – spojte se s anděly

Andělské karty jsou zvláštním typem výkladových karet. Na rozdíl od všech ostatních mezi nimi nenajdeme karty negativní. Andělské karty předávají vždy jen pozitivní poselství. To však neznamená, že je jejich sdělení nějak omezené.

  • Andělské karty dokážou odpovědět na všechny otázky, které vás zajímají.
  • Pomůžou vyřešit osobní, vztahové, profesní, zdravotní i finanční problémy.
  • Podpoří v řadě obtížných životních situací, dávají energii a sílu změnit život tím správným směrem.

Andělské karty

Působení andělských karet, resp. andělů, které prostřednictvím karet promlouvají, je jemné a nenásilné. Přesto či právě proto je však velmi osobní, hluboké a trvalé.

Naplňte své sny. Andělé jsou při vás

Andělské karty se od jiných výkladových karet odlišují ještě v jednom podstatném bodě. Přestože odhalují budoucnost, primárně neslouží pro přímé věštění. Tarotové karty, cigánské i jiné výkladové karty jsou osobním nástrojem konkrétního věštce. Andělské karty jsou způsobem, jak se věštec či kdokoliv jiný může spojit s anděly.

  • Andělské karty jsou prostředkem komunikace s anděly.
  • Jsou tou nejjednodušší cestou, jak se spojit se svým strážným andělem.
  • Předávají andělské poselství a rady, jak dosáhnout spokojenosti a naplnit svá přání.
Chcete se spojit s anděly?
Využijte ten nejsnazší způsob, zvolte tu nejlehčí cestu. Sáhněte po andělských kartách nebo alespoň po telefonu a zavolejte do naší andělské věštírny na číslo 906 90 01 02 a zadejte kód 55. Případně můžete poslat SMS.

Pro komunikaci s anděly dokonce nepotřebujete ani vlastní andělské karty. Tyto karty mají v rukou profesionální věštci a věštkyně, kteří vám rádi andělské zprávy zprostředkují. Letité zkušenosti, pevná víra i neustálá komunikace s anděly dávají našim věštcům schopnost dokonale přečíst andělské vzkazy. Samozřejmě předají i andělské vzkazy přímo pro vás, pro váš život, pro řešení vašich konkrétních problémů.

Andělská terapie

Andělé jsou božími posly, kteří však existují v mnoha různých kulturách. Známe je z křesťanství, ale najdeme je v dalších náboženstvích a mytologiích. Andělé jsou však na konkrétní církvi nebo víře nezávislí, nejsou omezeni, prostorem ani časem. Andělé jsou tu pro každého, jsou čistou energií lásky, jsou bytostmi světla. Více o tom, kdo jsou andělé.

Andělé jsou všude kolem a k lidem neustále promlouvají. Jen málokdo však andělům naslouchá. Komunikace s anděly se označuje také jako andělská terapie, je totiž zdrojem čisté energie, léčivé síly a inspirace. Více o andělské terapii.

Andělé vědí všechno

Existují různí andělé s různým posláním a různými úkoly. Stejně tak existují různé typy andělských karet. K těm nejoblíbenějším patří andělské karty Doreen Virtue (Andělská terapie, Andělé a svatí, Andělé lásky, Rady andělů, Poslové Světla, Kouzelní jednorožci, Poselství bohyní aj.), ale také třeba karty Andělé Atlantidy, Karty mořských panen, Pohledy do duše a mnoho dalších. V knihkupectvích je běžně k dispozici celá paleta krásných andělských karet. Jen si vybrat.

Nejoblíbenější balíčky andělských karet:

Výklad andělských karet

Výklad andělských karet nemá pevná pravidla, stačí se řídit intuicí a věřit v sílu andělů. Důležitější než konkrétní postup je schopnost otevřít srdce, oprostit se od nežádoucích myšlenek a naslouchat. Více se dozvíte v samostatném článku 5 praktický rad Jak komunikovat s anděly.

Spojte sa s anjelmi! Výklad anjelských kariet online.
Pokud přece jenom nechcete být na komunikaci s anděly sami, zavolejte do online věštírny zavolejte do naší online věštírny (případně můžete poslat SMS) a spojte se například s naší věštkyní Danielou, která se na práci s andělskými kartami specializuje a ráda vám pomůže.

Další články: